مسابقات فوتسال نوجوانان با نیازهای ویژه استان به میزبانی شهرستان کوهبنان مسابقات فوتسال نوجوانان با نیازهای ویژه به مناسبت هفته معلم وبه مدت ۳روز در محل سالن های ورزشی رهبری و جهان پهلوان تختی با شرکت ۸ تیم از سرتاسر استان برگزار شد در پایان این مسابقات تیم های شهرستان های ریگان ، جیرفت وزرند […]

مسابقات فوتسال نوجوانان با نیازهای ویژه استان به میزبانی شهرستان کوهبنان

مسابقات فوتسال نوجوانان با نیازهای ویژه به مناسبت هفته معلم وبه مدت ۳روز در محل سالن های ورزشی رهبری و جهان پهلوان تختی با شرکت ۸ تیم از سرتاسر استان برگزار شد

در پایان این مسابقات تیم های شهرستان های ریگان ، جیرفت وزرند مقام اول تا سوم راازآن خود کردند و کاپ اخلاق این مسابقات به نوجوانان شهرستان کوهبنان رسید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان