?آغاز مسابقات فوتسال روستایی به مناسبت هفته وحدت در اولین روز از این مسابقات در اولین دیدار تیم معدن تاجکوه بانتیجه۷بر۵تیم دهیاری ده خواجه را شکست داد ودر دیدار دوم دو تیم شهدای غدیر جور دهیاری درب هود به مصاف هم رفتند که درپایان تیم شهدای غدیر جور بانتیجه ۳بر۲پیروز میدان شد. لازم به ذکر […]

?آغاز مسابقات فوتسال روستایی به مناسبت هفته وحدت

در اولین روز از این مسابقات در اولین دیدار تیم معدن تاجکوه بانتیجه۷بر۵تیم دهیاری ده خواجه را شکست داد ودر دیدار دوم دو تیم شهدای غدیر جور دهیاری درب هود به مصاف هم رفتند که درپایان تیم شهدای غدیر جور بانتیجه ۳بر۲پیروز میدان شد.

لازم به ذکر است این مسابقات با شرکت ۵تیم آغازشده وتاهفته آینده ادامه دارد‌.

قضاوت این دیدارها برعهده آقایان
محمد شبانی،علیرضا جدیدی و محمود حسین زاده بود.

?هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

 


 

?نتایج مسابقات فوتسال روستایی جام هفته وحدت

درادامه این مسابقات دوتیم دهیاری ده خواجه و معدن اصلی پابدانا مقابل هم به میدان رفتند که درپایان دوتیم به نتیجه تساوی ۶بر۶رضایت دادندودردیداردوم تیم معدن تاجکوه بانتیجه ۶بر۳حریف خود تیم دهیاری درب هود را شکست داد.

قضاوت این دیدارها برعهده آقایان
مجید رضوانی،علیرضا سیف الهی و حسین زاده بود.

?️ هیئت ورزش های روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

?روابط هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

 


?اولین شکست مدعی قهرمانی مسابقات فوتسال روستایی

در شبی که دو بازی با نتایج هماهنگ به پایان رسید دربازی نخست تیم معدن تاجکوه مدعی قهرمانی بازی رابانتیجه ۲بر۳به حریف خود شهدای غدیر واگذارکردودردیداردوم دوتیم معدن اصلی ودهیاری درب هود به مصاف هم رفتند که درپایان تیم معدن اصلی بانتیجه ۳بر۲پیروز میدان شد.

قضاوت این دیدارها برعهده آقایان
میلاد بیگتاشی و علیرضا جدیدی بود.

?️هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی

?️هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

 


 

?نتایج مسابقات فوتسال روستایی
جام هفته وحدت

درادامه مسابقات فوتسال روستایی در اولین دیدار تیم
شهدا غدیر جور بانتیجه ۷بر۳معدن اصلی پابدانا را شکست داد ودر دومین دیدار دوتیم دهیاری درب هود دهیاری ده خواجه به مصاف هم رفتند که درپایان تیم دهیاری درب هودبانتیجه۴بر۱حریف خودراشکست داد.

?قضاوت این دیدارها برعهده آقایان
محمدتکاورومجید رضوانی بود.

?️هیئت ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

?️هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان