مسابقات فوتسال روستاهای بخش کیانشهر به همت هیئت ورزش روستایی و بازی بومی محلی استان و شهرستان مساعدت نماینده محترم مجلس و تلاش نماینده ورزش روستای خانمکان وبه میزبانی روستای خانمکان با شرکت ۱۰ تیم روستایی مسابقات فوتسال جام نوروزی در محل سالن محمد رسول ا…. در بخش کیانشهر از تاریخ دوم فروردین اغاز گردید […]

مسابقات فوتسال روستاهای بخش کیانشهر

به همت هیئت ورزش روستایی و بازی بومی محلی استان و شهرستان مساعدت نماینده محترم مجلس و تلاش نماینده ورزش روستای خانمکان وبه میزبانی روستای خانمکان با شرکت ۱۰ تیم روستایی مسابقات فوتسال جام نوروزی در محل سالن محمد رسول ا…. در بخش کیانشهر از تاریخ دوم فروردین اغاز گردید و با همکاری بی دریغ نماینگی ورزش و جوانان در بخش و مسئول سالن ورزشی محمد رسول ا… این مسابقات تا ۱۲ فروردین ادامه دارد و در پایان از تیم های برتر  تجلیل میگردد.

IMG_3786 IMG_3788 IMG_3790 IMG_3794 IMG_3799