⚽️مسابقات فوتسال دختران شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش در محل سالن ورزشی امام علی(ع) برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

⚽️مسابقات فوتسال دختران شهرستان کوهبنان جام تکریم رمضان با ورزش در محل سالن ورزشی امام علی(ع) برگزار شد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان