مسابقات فوتسال دختران باشگاه فرهنگی ورزشی شهدابخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در رده سنی جوانان در سالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد باحضور۴ تیم برگزار وتیم شهدا به مقام اول دست یافت . 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

مسابقات فوتسال دختران باشگاه فرهنگی ورزشی شهدابخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان در رده سنی جوانان در سالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد باحضور۴ تیم برگزار وتیم شهدا به مقام اول دست یافت . 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹