مسابقات فوتسال دختران باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان رده سنی نونهالان درسالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد برگزار وتیم امید مقام اول این مسابقات را از آن خود کرد. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹

مسابقات فوتسال دختران باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان رده سنی نونهالان درسالن محمد رسول الله بخش طغرالجرد برگزار وتیم امید مقام اول این مسابقات را از آن خود کرد. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌹