مسابقات فوتسال خوشکسوتان و پیشکسوتان شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه امامت و ولایت با انجام یک دیدار آغاز گردید در مسابقه افتتاحیه تیم شهدای آموزش و پرورش موفق شد بانتیجه ۶بر۴تیم شهید علی قربانی را با شکست بدرقه کند قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و جواد رحمانی بود این مسابقات باهمکاری شهرداری کوهبنان […]

مسابقات فوتسال خوشکسوتان و پیشکسوتان شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه امامت و ولایت با انجام یک دیدار آغاز گردید در مسابقه افتتاحیه تیم شهدای آموزش و پرورش موفق شد بانتیجه ۶بر۴تیم شهید علی قربانی را با شکست بدرقه کند قضاوت این بازی برعهده آقایان مجید رضوانی و جواد رحمانی بود این مسابقات باهمکاری شهرداری کوهبنان و کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان برگزار میگردد🌹انجمن پیشکسوتان فوتبال شهرستان کوهبنان 🌹