?مسابقات فوتبال نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل استادیوم ورزشی جهان پهلوان تختی برگزارگردید. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

?مسابقات فوتبال نوجوانان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در محل استادیوم ورزشی جهان پهلوان تختی برگزارگردید.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان