با مسابقه دوستانه دختران در محل روستای همت آباد آغاز شد. خانم احمدی مربی فوتبال دختران بخش گفت:با همکاری هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در نظر داریم فوتبال ساحلی را در حوزه بانوان در سطح شهر و روستا توسعه داده و با مذاکرات انجام شده با رئیس هیات فوتبال کوهبنان […]


با مسابقه دوستانه دختران در محل روستای همت آباد آغاز شد.
خانم احمدی مربی فوتبال دختران بخش گفت:با همکاری هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان در نظر داریم فوتبال ساحلی را در حوزه بانوان در سطح شهر و روستا توسعه داده و با مذاکرات انجام شده با رئیس هیات فوتبال کوهبنان نیز مقرر شد زمین فوتبال ساحلی در بخش نیز راه اندازی و تمرینات این رشته آغاز گردد. ☑️ روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : فوتبال ساحلی