مسابقات فوتبال زمین خاکی دهستان خرمدشت کوهبنان با شرکت ۶ تیم از ابتدای سال جدید در مجموعه رو باز  این روستا تحت عنوان جام نوروز آغاز و این مسابقات تا ۱۲ فروردین ادامه میابد .

مسابقات فوتبال زمین خاکی دهستان خرمدشت کوهبنان با شرکت ۶ تیم از ابتدای سال جدید در مجموعه رو باز  این روستا تحت عنوان جام نوروز آغاز و این مسابقات تا ۱۲ فروردین ادامه میابد .DSC05599 DSC05602 DSC05624 IMG_3801 IMG_3810 IMG_3818