سابقات فوتسال زمین خاکی دهستان جوربه مناسبت حماسه بزرگ ۹ دی هئیت ورزشی و روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان  

سابقات فوتسال زمین خاکی دهستان جوربه مناسبت حماسه بزرگ ۹ دی

هئیت ورزشی و روستایی و بازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان

IMG_0669 IMG_0682 IMG_0679 IMG_0678