مسابقات طناب کشی کارکنان نیروی انتظامی به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت مهرماه ۹۷

مسابقات طناب کشی کارکنان نیروی انتظامی
به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت مهرماه ۹۷