?مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان تحت عنوان نشاط و شادابی روستا به روستا در دومین روزبه روستای فتح آباد رسید. مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان که از اولین روز سال در روستاهای شهرستان آغاز گردیده وهر روز دریک روستا اجرا می شود امروزهم این مسابقات در۳رشته طناب […]

?مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان تحت عنوان نشاط و شادابی روستا به روستا در دومین روزبه روستای فتح آباد رسید.

مسابقات روستایی وبازی های وبومی و محلی شهرستان کوهبنان که از اولین روز سال در روستاهای شهرستان آغاز گردیده وهر روز دریک روستا اجرا می شود امروزهم این مسابقات در۳رشته طناب کشی،دارت وپرتاب حلقه ودر۲بخش آقایان و بانوان برگزار ودر پایان از نفرات برتر هر رشته تجلیل گردید.

✔️این مسابقات فردا عصر ساعت ۱۴در روستای افزاد برگزار میگردد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان