مسابقات دو صحرانوردی ، دارت و حمل اجسام سنگین ویژه کارگران معادن ذغال سنگ بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و کنگره ۶۵۰۰شهید استان کرمان با همکاری معدن هشونی و هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی برگزارونفرات برتر هر رشته به شرح ذیل معرفی شدند ♦️‌مسابقه پرتاب دارت ازبین […]

مسابقات دو صحرانوردی ، دارت و حمل اجسام سنگین ویژه کارگران معادن ذغال سنگ بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و کنگره ۶۵۰۰شهید استان کرمان با همکاری معدن هشونی و هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی برگزارونفرات برتر هر رشته به شرح ذیل معرفی شدند

♦️‌مسابقه پرتاب دارت ازبین ۱۵شرکت کننده

۱_علی اکبریان
۲_ حسین اسماعیلی
۳_ مصطفی پور ایزدی
۴_ علی عبدلی

♦️مسابقه دو میدانی از بین ۱۲ شرکت کننده

۱_ مهدی قنبری
۲_ مهدی حسین زاده
۳_ سید مهدی حسینی
۴_ محمد احمدی

♦️مسابقه وزنه برداری وجابجایی اجسام سنگین در چهار ایتم ازبین ۸نفرشرکت کننده

۱_ مهدی قنبری
۲_ عبدالله امیری
۳_ محمد احمدی
۴_ سید مهدی حسینی
۵_ حسین رشیدی

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان