مسابقات دوی سرعت روستاههای بخش مرکزی شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ برگزار شد ودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. 💐روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐

مسابقات دوی سرعت روستاههای بخش مرکزی شهرستان کوهبنان به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ برگزار شد ودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. 💐روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐