مسابقات دوستانه والیبال بین دوتیم امید ویاس از تیمهای باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر به مناسبت هفته دولت درسالن ورزشی تختی باقضاوت سرکارخانم آدیش برگزار و در پایان تیم امید برنده این رقابت شد ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅ دیدار دوستانه والیبال بین دوتیم امید ویاس از تیمهای باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر به […]

مسابقات دوستانه والیبال بین دوتیم امید ویاس از تیمهای باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر به مناسبت هفته دولت درسالن ورزشی تختی باقضاوت سرکارخانم آدیش برگزار و در پایان تیم امید برنده این رقابت شد ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

دیدار دوستانه والیبال بین دوتیم امید ویاس از تیمهای باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر به مناسبت هفته دولت درسالن ورزشی تختی باقضاوت سرکارخانم آدیش برگزار و در پایان تیم امید برنده این دیدار شد . ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅