مسابقات دارت بانوان پایگاه نسیبه خواهران بسیجی روستای جوردرروز ۲۲بهمن به مناسبت دهه مبارک فجر برگزاروسرکارخانم الهه صانعی وآتنا محمدحسنی نفرات برتر این مسابقات شدند. ((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان ))

مسابقات دارت بانوان پایگاه نسیبه خواهران بسیجی روستای جوردرروز ۲۲بهمن به مناسبت دهه مبارک فجر برگزاروسرکارخانم الهه صانعی وآتنا محمدحسنی نفرات برتر این مسابقات شدند. ((روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان ))

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان