مسابقات دارت بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۴در سالن ورزشی تختی برگزارودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان 🌸

مسابقات دارت بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۴در سالن ورزشی تختی برگزارودرپایان از نفرات برتر تجلیل شد. 🌸 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان 🌸

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان