مسابقات دارت کارکناناداره اموزش و پروش به مناسبت هفته دولت به همت هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت و روز کارمند مسابفه دارت بین کارکنان این اداره برگزار و در پایان اقایان حسین اکبری محمدرضا جعفری نژاد علی مجیدی و سید حسن رنجبر به ترتیب مقام اول تا […]

مسابقات دارت کارکناناداره اموزش و پروش به مناسبت هفته دولت به همت هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته دولت و روز کارمند مسابفه دارت بین کارکنان این اداره برگزار و در پایان اقایان حسین اکبری محمدرضا جعفری نژاد علی مجیدی و سید حسن رنجبر به ترتیب مقام اول تا چهارم را از ان خود کردند.

IMG_8239

IMG_8248 IMG_8246 IMG_8249 IMG_8239 IMG_8250 IMG_8251