مسابقات جودوی اقایان به مناسبت هفته تربیت بدنی اداره ورزش جوانان شهرستان کوهبنان مهر ماه ۹۲-هیئت جودو

مسابقات جودوی اقایان به مناسبت هفته تربیت بدنی اداره ورزش جوانان شهرستان کوهبنان مهر ماه ۹۲-هیئت جودو

IMG_4123 IMG_4124 IMG_4144 IMG_4160 IMG_4165