به همت هیات انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان اولین دور…

به همت هیات انجمن های ورزشی شهرستان کوهبنان اولین دوره مسابقات تپش(تحرک،پویایی،شادابی)با حمایت مالی و سرپرستی بانک رفاه کارگران در محل سالن ورزشی تختی برگزار شد و دانش اموزان دختر ، کارمندان شبکه بهداشت و دانش اموزان پسر در ۳ نوبت رقابت نموده و لحظات شادی را به ارمغان اوردند.

محمدجواد اکبری مسئول هیات انجمن های ورزشی شهرستان در حاشیه برگزاری این مسابقات گفت:نیاز بود در بحث شادابی و نشاط برای همشهریان عزیز و همچنین با هدف معرفی و شناخت رشته های ورشی این هیات برنامه ریزی نمودو به یان نتیجه رسیدیم  با طراحی و اجرای مسابقات تپش هم لحظات شادی را به همشهریان کوهبنانی تقدیم نماییم و هم در معرفی و توسعه رشته های ورزشی هیات انجمن های ورزشی قدمی مثبت برداریم.

IMG_1385 IMG_1393 IMG_1414 IMG_1429 IMG_1431 IMG_1438 IMG_1457 IMG_1483 IMG_1492 IMG_1496 IMG_1542