کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به همت هیئت تنیس روی میز شهرستان در محل آکادمی تنیس روی میز با یکدیگر رقابت کرده و در پایان دکتر فصیحی هرندی از مرکز بهداشت ، حسن قربانی از اموزش و پروش ، محمد حسنی از بنیاد مسکن و حسین جدیدی از اموزش و پرورش به ترتیب مقام اول تا […]

کارکنان ادارات شهرستان کوهبنان به همت هیئت تنیس روی میز شهرستان در محل آکادمی تنیس روی میز با یکدیگر رقابت کرده و در پایان دکتر فصیحی هرندی از مرکز بهداشت ، حسن قربانی از اموزش و پروش ، محمد حسنی از بنیاد مسکن و حسین جدیدی از اموزش و پرورش به ترتیب مقام اول تا چهارم را کسب کردند .

DSC00305 DSC00310 DSC00312 DSC00332