مسابقات تنیس روی میز معلمان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته معلم درمحل سالن ورزشی رهبری برگزارشد ودرپایان آقایان ( حسن قربانی، علیرضا تکاور و مجتبی قلندری ) مقام اول تاسوم این دوره از مسابقات را ازآن خود کردند. ☑️ روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان

مسابقات تنیس روی میز معلمان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته معلم درمحل سالن ورزشی رهبری برگزارشد ودرپایان آقایان ( حسن قربانی، علیرضا تکاور و مجتبی قلندری ) مقام اول تاسوم این دوره از مسابقات را ازآن خود کردند. ☑️ روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان