مسابقات تنیس روی میز شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی هنرستان کوثر برگزار شد و آقایان حسن قربانی و احمد میرصادقی و احمد اسلامپناه مقام های اول تا سوم راکسب کردند این مسابقات باهمکاری لوازم خانگی سعادت (اسلامپناه) وباهماهنگی هیات تنیس روی میز شهرستان کوهبنان برگزار گردید این مسابقات بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار […]

مسابقات تنیس روی میز شهرستان کوهبنان در سالن ورزشی هنرستان کوثر برگزار شد و آقایان حسن قربانی و احمد میرصادقی و احمد اسلامپناه مقام های اول تا سوم راکسب کردند این مسابقات باهمکاری لوازم خانگی سعادت (اسلامپناه) وباهماهنگی هیات تنیس روی میز شهرستان کوهبنان برگزار گردید این مسابقات بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان 🌹