مسابقات بومی محلی و روستایی دختران نوجوان شهرستان کوهبنان برگزار شد . این مسابقات در رشته های (هفت سنگ مهارتی ،وسطی،چوب کشی )و باشرکت بیش از ۶۰نفر به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شدو در پایان نتایج زیر به دست آمد . مسابقه وسطی (تیمی ) دبستان شهید […]

مسابقات بومی محلی و روستایی دختران نوجوان شهرستان کوهبنان برگزار شد .

این مسابقات در رشته های (هفت سنگ مهارتی ،وسطی،چوب کشی )و باشرکت بیش از ۶۰نفر به مناسبت فجر ۴۱ و یادمان سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شدو در پایان نتایج زیر به دست آمد .

مسابقه وسطی (تیمی )

دبستان شهید محمد حسنی  مقام اول

دبستان شهید شهید مطهری مقام دوم

دبستان زینبیه مقام سوم

هفت سنگ (انفرادی )

الهه شمس الدینی مقام اول

(دبستان فاطمیه)

رقیه ایزدی مقام دوم

(دبستان پروین اعتصامی )

حنانه اکبری مقام سوم

(دبستان زینبیه )

مسابقه چوب کشی (انفرادی)

فاطمه زهرا خالداری مقام اول

(دبستان پروین اعتصامی)

هانیه شریعتی مقام دوم

(دبستان پروین اعتصامی )

یگانه اکبری مقام سوم

(دبستان زینبیه)

مسابقه دوز (تیمی)

دبستان پروین اعتصامی( مقام اول )

دبستان شهید مطهری (مقام دوم )

دبستان فاطمیه (مقام سوم)

کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان