مسابقات بومی محلی روستایی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در سلمانشهر بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐

مسابقات بومی محلی روستایی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در سلمانشهر بخش طغرالجرد شهرستان کوهبنان برگزار شد ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان 💐