مسابقات بومی محلی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در۵ رشته در محل روستای سبتک شهرستان کوهبنان برگزارشد. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان💐

مسابقات بومی محلی به مناسبت نوروز ۱۴۰۱ در۵ رشته در محل روستای سبتک شهرستان کوهبنان برگزارشد. 💐 روابط عمومی هیات ورزش روستایی وبازی های بومی محلی شهرستان کوهبنان💐