این مسابقات در سه رده سنی در محل سالن ورزشی رهبری باشرکت بیش از ۶۰ ورزشکار از مدارس با همکاری کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش وکانون بسیج ورزشکاران برگزار شد و در پایان در هر مقطع تیم های اول تا سوم معرفی شدند. مقطع ابتدایی دبستان شهید آذین مقام اول دبستان فرهنگیان مقام دوم […]

این مسابقات در سه رده سنی در محل سالن ورزشی رهبری باشرکت بیش از ۶۰ ورزشکار از مدارس با همکاری کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش وکانون بسیج ورزشکاران برگزار شد و در پایان در هر مقطع تیم های اول تا سوم معرفی شدند.

مقطع ابتدایی

دبستان شهید آذین مقام اول

دبستان فرهنگیان مقام دوم

دبستان شهید مفتح مقام سوم

مقطع متوسطه اول

دبیرستان شهید رجایی مقام اول

دبیرستان امیرکبیر مقام دوم

دبیرستان آزادگان مقام سوم

مقطع متوسطه دوم

دبیرستان امام رضا(ع) مقام اول

دبیرستان علی ابن ابیطالب (ع) مقام دوم

دبیرستان شهید باهنر مقام سوم

کارشناسی تربیت بدنی و سلامت اداره آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان

کانون بسیج ورزشکاران