مسابقات ایستگاهی رابطین بهداشت شهرستان کوهبنان به مناسبت حماسه ۹ دی برگزار و در پایان از نفرات برتر تقدیر شد. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات ایستگاهی رابطین بهداشت شهرستان کوهبنان به مناسبت حماسه ۹ دی برگزار و در پایان از نفرات برتر تقدیر شد.

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان