مسابقات ایستگاهی دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی در سالن ورزشی ذوب آهن بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) برگزار گردید.ودله نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات ایستگاهی دختران به مناسبت هفته تربیت بدنی در سالن ورزشی ذوب آهن بخش طغرالجرد (شهرستان کوهبنان) برگزار گردید.ودله نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید. 🌹روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان🌹