⛸مسابقات اسکیت نونهالان شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل سالن ورزشی ۲۲بهمن برگزار شد. ?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

⛸مسابقات اسکیت نونهالان شهرستان کوهبنان به مناسبت دهه کرامت وهفته حجاب وعفاف درمحل سالن ورزشی ۲۲بهمن برگزار شد.


?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان