مسابقات اسکیت سرعت نونهالان شهرستان کوهبنان برگزار شد. ⛸این مسابقات به مناسبت هفته ازدواج در سالن ورزشی ۲۲بهمن برگزار ودرپایان نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات اسکیت عصر امروز به شهرستان زرنداعزام شدند. ?در بخش پسران: ✔️محمد طاهاقاسمی ✔️علی اکبر قاسمی ✔️ابوالفضل طحانی ✔️علی اصغر اسماعیل زاده ✔️علی رجبی ?در بخش دختران: ✔️مریم طهانی ✔️بدری […]

مسابقات اسکیت سرعت نونهالان شهرستان کوهبنان برگزار شد.

⛸این مسابقات به مناسبت هفته ازدواج در سالن ورزشی ۲۲بهمن برگزار ودرپایان نفرات برتر جهت شرکت در مسابقات اسکیت عصر امروز به شهرستان زرنداعزام شدند.

?در بخش پسران:
✔️محمد طاهاقاسمی
✔️علی اکبر قاسمی
✔️ابوالفضل طحانی
✔️علی اصغر اسماعیل زاده
✔️علی رجبی
?در بخش دختران:
✔️مریم طهانی
✔️بدری صادقی
✔️اعظم شبانی
✔️آتنا اکبری
✔️نازنین قاسمی

?️جهت مسابقه با شهرستان های رفسنجان،زرند ،بردسیروانار عازم شهرستان زرند شدند.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان