مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن در محل خانه جودو برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد. ۱_حدیثه رهبری ۲_حدیثه شفیعی ۳_رقیه مجیدی ۴_زهراحیدری ۵_فاطمه حیدری 🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن در محل خانه جودو برگزار ودر پایان از نفرات برتر تجلیل شد.

۱_حدیثه رهبری

۲_حدیثه شفیعی

۳_رقیه مجیدی

۴_زهراحیدری

۵_فاطمه حیدری

🌷روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمد جواد اکبری
  • منبع خبر : هیات آمادگی جسمانی