مسابقات آمادگی جسمانی بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر به مناسبت هفته دولت در باشگاه ورزشی تختی برگزار وبه نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

مسابقات آمادگی جسمانی بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی کوثر به مناسبت هفته دولت در باشگاه ورزشی تختی برگزار وبه نفرات برتر هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید. ✅ روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅