مراسم غبارروبی قبور شهدای گمنام وشهدای شهرستان با شرکت ورزشکاران برگزارشد دراولین روز از سی وپنجمین بهار انقلاب مراسم گل افشانی از قبور مطهر شهدای گمنام وشهدای شهرستان برگزار گردید.دراین مراسم ورزشکاران دوچرخه سوار با شاخه های گل ودرکنار مسولین ادارات شهرستان برسرمرقد شهداء حضوریافته وپس ازقرائت زیارت نامه به گل افشانی وغبار روبی قبور […]

13930211000349_PhotoAمراسم غبارروبی قبور شهدای گمنام وشهدای شهرستان با شرکت ورزشکاران برگزارشد

دراولین روز از سی وپنجمین بهار انقلاب مراسم گل افشانی از قبور مطهر شهدای گمنام وشهدای شهرستان برگزار گردید.دراین مراسم ورزشکاران دوچرخه سوار با شاخه های گل ودرکنار مسولین ادارات شهرستان برسرمرقد شهداء حضوریافته وپس ازقرائت زیارت نامه به گل افشانی وغبار روبی قبور شهداء پرداختند ، درحاشیه این مراسم تکاور سرپرست اداره ورزش وجوانان  شهرستان ضمن قدردانی ازحضور دانش آموزان وهمکاری سایر ادارات گفت: دانش آموزانوورزشکاران  ما باید بیشتر درباره شهداء وامام شهداء بدانند ونیاز است درزمینه شناخت آنها برای نسل جدید بسیار کارکرد ، ایشان درادمه گفتند بنا به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی ) : بعضی از شهدای سرافراز ما بحمد ا… شهرت همگانی دارند، همه اینها را می شناسند ، خیلی ها هم هستند که نه ، پیش اهل آسمانها البته مشهورند ، آنها را ملائکه ی خدا خوب می شناسند ، اما دربین ماها شاید خیلی معروف نیستند ، به اینها بپردازید ، سراغ اینها بروید .