مراسم‌ تکریم و معارفه رئیس جدید هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان برگزار شد. دراین مراسم از زحمات مهندس هادی میرزاخانی رئیس سابق هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان تقدیر به عمل آمد و در حکمی دکتر احمد محمدی به عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی شد. ✅روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅

مراسم‌ تکریم و معارفه رئیس جدید هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان برگزار شد.

دراین مراسم از زحمات مهندس هادی میرزاخانی رئیس سابق هیئت فوتبال شهرستان کوهبنان تقدیر به عمل آمد و در حکمی دکتر احمد محمدی به عنوان رئیس جدید این هیئت معرفی شد. ✅روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان✅