مراسم افتتاحیه جشنواره دا در سالن ورزشی مقام معظم رهبری شهرستان کوهبنان با حضور مسئولین روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

مراسم افتتاحیه جشنواره دا در سالن ورزشی مقام معظم رهبری شهرستان کوهبنان با حضور مسئولین

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان