بهاطلاع عموم میرساند، مراحل مزایده عمومی اماکن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از تاریخ ۹۹/۹/۲۳ لغایت ۹۹/۱۰/۴ برگزار می شود. دور دوم مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کرمان به انضمام فرم ها و لیست اماکن قابل واگذاری 👇🏻👇🏻👇🏻 لیست اماکن ورزشی قیمت کارشناسی سال ۹۹ (۱)

بهاطلاع عموم میرساند، مراحل مزایده عمومی اماکن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان از تاریخ ۹۹/۹/۲۳ لغایت ۹۹/۱۰/۴ برگزار می شود.
دور دوم مزایده اجاره اماکن ورزشی استان کرمان به انضمام فرم ها و لیست اماکن قابل واگذاری 👇🏻👇🏻👇🏻

لیست اماکن ورزشی قیمت کارشناسی سال ۹۹ (۱)

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان