اداره ورزش وجوانان شهرستان با همکاری اداره آموزش وپرورش جهت پر کردن اوقات فراغت نوجوانان وجوانان اقدام به برگزاری مدرسه فوتبال در ایام تابستان نمود که با استقبال بی نظیری همراه بود . کلاسهای آموزشی زیر نظر مربی مجرب آقای حمیدرضاباقرپور روزهای شنبه،دوشنبه وچهارشنبه از ساعت ۴/۳۰الی ۶ویژه نوجوانان واز ساعت ۶الی ۷/۳۰ویژه جوانان در […]

اداره ورزش وجوانان شهرستان با همکاری اداره آموزش وپرورش جهت پر کردن اوقات فراغت نوجوانان وجوانان اقدام به برگزاری مدرسه فوتبال در ایام تابستان نمود که با استقبال بی نظیری همراه بود .

کلاسهای آموزشی زیر نظر مربی مجرب آقای حمیدرضاباقرپور روزهای شنبه،دوشنبه وچهارشنبه از ساعت ۴/۳۰الی ۶ویژه نوجوانان واز ساعت ۶الی ۷/۳۰ویژه جوانان در محل چمن فوتبال مجموعه ورزشی تختی اداره ورزش وجوانان  برگزار میگردد.

از همکاری صمیمانه کارشناسی تربیت بدنی وبهداشت آموزش وپرورش شهرستان کمال تشکر راداریم.