با هماهنگی و پیگیری فرماندار محترم شهرستان و نماینده محترم دکتر حسین امیری مجمع نمایندگان در محل فرمانداری برگزار شد محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان در این مجمع در زمینه طرح توسعه ورزش قهرمانی مطالبی را بیان نمودند و مهندس علی اکبری معاون مدیر کل ورزش و جوانان نیز در زمینه بودجه سال […]

با هماهنگی و پیگیری فرماندار محترم شهرستان و نماینده محترم دکتر حسین امیری مجمع نمایندگان در محل فرمانداری برگزار شد

محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان در این مجمع در زمینه طرح توسعه ورزش قهرمانی مطالبی را بیان نمودند و مهندس علی اکبری معاون مدیر کل ورزش و جوانان نیز در زمینه بودجه سال ۹۴ ورزش و جوانان نکاتی را مطرح و گفت: با پیگیری های مسئولین طرح یک فوریتی سهم ورزش در توزیع اعتبار ماده ۱۸۰ در مجلس مطرح شده و بزودی پس از تصویت نهایی در مجلس، اعتبار مربوطه ابلاغ می گردد

امید است با تصویب نهایی این  طرح گوشه ای از مشکلات ورزش و جوانان  حل شود

 DSC01826

DSC01825 DSC01805