مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان با حضور رییس فدراسیون ، مدیر کل دفتر امور روستایی و عشایری  وزارت ورزش و جوانان،  مدیر کل ورزش و جوانان استان و  اعضای هیات ورزشی روستایی و بازیهای بومی و محلی استان  در محل هتل جهانگردی برگزار شد منصور جعفری نژاد […]

مجمع عمومی سالیانه هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان با حضور رییس فدراسیون ، مدیر کل دفتر امور روستایی و عشایری  وزارت ورزش و جوانان،  مدیر کل ورزش و جوانان استان و  اعضای هیات ورزشی روستایی و بازیهای بومی و محلی استان  در محل هتل جهانگردی برگزار شد

منصور جعفری نژاد رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی  شهرستان کوهبنان و معصومه ادیش نایب رئیس بانوان این هیات نیز در این مجمع شرکت داشتند جعفری نژاد بعنوان نماینده روسای هیات های استان مسائل و مشکلات مربوط به ورزش روستا را بیان نموده و در این زمینه با رئیس فدراسیون و سایر اعضای مجمع بحث و تبادل نظر کردند

thum-12ba27be1d103273f61-IMG_6409_24165