قهرمانی صادقزاده در مسابقات دو و میدانی استان کرمان. امیرحسین صادقزاده جوان کوهبنانی در مسابقه دو و میدانی قهرمانی استان صاحب گردن آویز طلا شد. کسب این عنوان را خدمت ایشان و جامعه ورزش شهرستان تبریک عرض میکنیم. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

قهرمانی صادقزاده در مسابقات دو و میدانی استان کرمان. امیرحسین صادقزاده جوان کوهبنانی در مسابقه دو و میدانی قهرمانی استان صاحب گردن آویز طلا شد. کسب این عنوان را خدمت ایشان و جامعه ورزش شهرستان تبریک عرض میکنیم. روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان