قهرمانان مسابقات فوتسال جام رمضان دانش آموزان مدارس شهرستان کوهبنان مشخص شدند. در آخرین هفته از مسابقات فوتسال جام رمضان دانش آموزان مدارس شهرستان کوهبنان ۴دیدار درسه مقطع برگزارشد. مقطع ابتدایی شهید توکلی۲_بهدشتی ب۰ شهیدآذین۰___آیت الله کاشانی ۰ مقطع متوسطه اول ابوذر۰__شهیدرجایی۲۰ مقطع متوسطه دوم امیرکبیر ۲__آزادگان۲ بانتایج بدست آمده در مقطع ابتدایی تیم های […]

قهرمانان مسابقات فوتسال جام رمضان دانش آموزان مدارس شهرستان کوهبنان مشخص شدند.

در آخرین هفته از مسابقات فوتسال جام رمضان دانش آموزان مدارس شهرستان کوهبنان ۴دیدار درسه مقطع برگزارشد.

مقطع ابتدایی

شهید توکلی۲_بهدشتی ب۰
شهیدآذین۰___آیت الله کاشانی ۰

مقطع متوسطه اول
ابوذر۰__شهیدرجایی۲۰

مقطع متوسطه دوم
امیرکبیر ۲__آزادگان۲

بانتایج بدست آمده در مقطع ابتدایی تیم های بهداشتی الف،شهیدآذین وآیت الله کاشانی به ترتیب اول تا سوم شدند.

در مقطع متوسطه اول تیم های نمونه شهید رجایی،شهید مدرس وامیرکبیرمقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در مقطع متوسطه دوم تیم های شهیدباهنر،علی ابن ابی طالب وفنی امام خمینی ( ره)برسکوی اول تا سوم ایستادند.

کار قضاوت این دیدارها برعهده آقایان: محمود حسین زاده،علیرضا جدیدی ومحمدحسین قاسم‌خانی بود.

کارشناسی تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهرستان کوهبنان

روابط عمومی هیات فوتبال شهرستان کوهبنان