قرائت زیارت عاشورا باحضور ورزشکاران وبه مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل امامزاده سلیمان شاه ودرجوار گلزار شهدای شهر کوهبنان برگزارشد

قرائت زیارت عاشورا باحضور ورزشکاران وبه مناسبت هفته تربیت بدنی وورزش درمحل امامزاده سلیمان شاه ودرجوار گلزار شهدای شهر کوهبنان برگزارشد