?قابل توجه ورزشکاران وخیرین محترم شهرستان کوهبنان کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان باهمکاری اداره ورزش و جوانان جهت کمک به سیل زدگان و آسیب دیدگان اقدام به جمع آوری کمک های نقدی نموده است لذا ورزشکاران عزیز و خیرین محترم می توانند جهت تحویل مبالغ خود به اداره ورزش وجوانان مراجعه فرمایند. ?کانون بسیج ورزشکاران […]

?قابل توجه ورزشکاران وخیرین محترم شهرستان کوهبنان

کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان باهمکاری اداره ورزش و جوانان
جهت کمک به سیل زدگان و آسیب دیدگان اقدام به جمع آوری کمک های نقدی نموده است لذا ورزشکاران عزیز و خیرین محترم می توانند جهت تحویل مبالغ خود به اداره ورزش وجوانان مراجعه فرمایند.

?کانون بسیج ورزشکاران شهرستان کوهبنان