استاد داود میقانی، رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو ، جدیدترین مطلب آموزشی خود را با عنوان گرم کردن و فواید آن ارائه داد.   آماده کردن عضلات ، رباط ها، مفاصل، تاندون ها و روان برای انجام تمرینات   فواید گرم کردن : ۱- افزایش متابولیسم و دمای بدن به ازای هر یک درجه فعالیت […]

استاد داود میقانی، رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو ، جدیدترین مطلب آموزشی خود را با عنوان گرم کردن و فواید آن ارائه داد.

 

آماده کردن عضلات ، رباط ها، مفاصل، تاندون ها و روان برای انجام تمرینات

 

فواید گرم کردن :

۱- افزایش متابولیسم و دمای بدن به ازای هر یک درجه فعالیت متابولیکی سلول ۱۳ درصد افزایش می یابد

      ۲-افزایش هماهنگی عصبی – عضلانی

      ۳-افزایش سرعت انتقال جریان های عصبی

      ۴-کاهش احتمال بروز آسیب ها

      ۵-افزایش منابع تولید انرژی درون عضله از جمله آنزیم ها و کوآنزیم ها

۶-افزایش توان عضلات و لیگامنت ها و تاندون ها

      ۷-افزایش دامنه حرکتی مفاصل

      ۸-افزایش احتمال اجراهای بهتر در تمرین (اجرای تکنیک)

      ۹-آمادگی بیشتر جهت رسیدن به مرحله پایدار

  ۱۰-افزایش میزان خون رسانی به عضلات و بافت های فعال برای اکسیژن رسانی مطلوب تر

 

توصیه فنی : سعی کنید ۲۰ تا ۳۰ دقیقه را اختصاص به گرم کردن دهید ۱۵ دقیقه را به شکل عمومی گرم کنید و ۱۵ دقیقه دوم را اختصاص رشته جودو

 

فواید ریکاوری :

۱- جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی  

۲-  امکان متعادل کردن برنامه تمرین  

۳- بهبود عملکرد ورزشکار  

۴- امکان اجرای تمرینات شدید  

۵- بازگشت مجدد ارگانهای بدن به شرایط طبیعی  

۶- ایجاد فرصت مناسب برای سازگاری با محرک های تمرین  

۷- پیشگیری از آسیب ها  

۸-  بازگشت شرایط روحی روانی به وضعیت طبیعی و پیشگیری از بی میلی تمرین 

۹- ذخیره مجدد انرژی و مایعات از دست رفته  

۱۰- امکان کنترل پاسخ ورزشکاران به روند تمرین  

 

 

خستگی

 

نتیجه خستگی در رشته جودو باعث کاهش تمایل به شرکت در فعالیت های این رشته می شود.

 

خستگی ها شامل: ۱- فعالیت های فکری ۲- اضطراب، ۳- هیجان ، ۴- تکرار یک فعالیت یکسان ۵- تنش های عصبی

 

 

عواملی که باعث خستگی عضلات می شوند :

 

    ۱- در اثر کم آبی ۲- اثر بیش از حد حرارت ۳- کاهش گلوکز خون ۴- افزایش اسید لاتیک ۵- تخلیه سوخت عضلانی