آقای اکبری تلاش سخت شما این جایگاه و موفقیت را برایتان رقم زد. تبریک می‌گویم و امیدوارم هرگز حرکت کردن به سمت رؤیاهایتان را متوقف نکنید. 🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان 🌹

آقای اکبری تلاش سخت شما این جایگاه و موفقیت را برایتان رقم زد. تبریک می‌گویم و امیدوارم هرگز حرکت کردن به سمت رؤیاهایتان را متوقف نکنید.
🌹 روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان 🌹

  • نویسنده : محمدجواد اکبری
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان