طرح استعدادیابی جودو در مدارس شهرستان کوهبنان این طرح به همت هیئت جودو شهرستان کوهبنان وهمکاری اداره آموزش وپرورش جهت شناخته شدن استعدادهاو علاقه مندان به این رشته ورزشی در مدارس شهرستان برگزارشد. این طرح باحضور آقایان محمد اکبری رئیس هیئت جودو استان ،خلیل زاده دبیر،روح الهی مسئول کمیته کاتاوخانم قلندری مسئول کمیته مسابقات و […]

طرح استعدادیابی جودو در مدارس شهرستان کوهبنان

این طرح به همت هیئت جودو شهرستان کوهبنان وهمکاری اداره آموزش وپرورش جهت شناخته شدن استعدادهاو علاقه مندان به این رشته ورزشی در مدارس شهرستان برگزارشد.

این طرح باحضور آقایان محمد اکبری رئیس هیئت جودو استان ،خلیل زاده دبیر،روح الهی مسئول کمیته کاتاوخانم قلندری مسئول کمیته مسابقات و نائب رئیس هیئت استان در۶مدرسه شهرستان اجرا شد.

درپایان اجرای این طرح مراسم تودیع و معارفه روئسای جدید و قدیم هیئت جودو شهرستان آقایان نامجو وقاسمی برگزار و همچنین از قهرمانان جودو بانوان هم تجلیل بعمل آمد.

?روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کوهبنان