این برنامه با مشارکت  هیئت کوهنوردی کوهبنان گروه کوهنوردی ستاره کویر زرند و گروه کوهنوردی پابدانا به صورت مشترک بر روی کوه سرخ به ارتفاع ۳۲۰۰ متر برگزار شد . با سپاس از همه دوستان .

 

این برنامه با مشارکت  هیئت کوهنوردی کوهبنان گروه کوهنوردی ستاره کویر زرند و گروه کوهنوردی پابدانا به صورت مشترک بر روی کوه سرخ به ارتفاع ۳۲۰۰ متر برگزار شد . با سپاس از همه دوستان .