صعود مشترک کوهنوردان شهرستان کوهبنان به همراه کوهنوردان شهرستان زرند وراوربه قله هشونی منطقه پابدانا به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

صعود مشترک کوهنوردان شهرستان کوهبنان به همراه کوهنوردان شهرستان زرند وراوربه قله هشونی منطقه پابدانا به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر 🌸روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان🌸

  • نویسنده : امین مهدی مجیدی
  • منبع خبر : اداره ورزش وجوانان شهرستان کوهبنان